Follow us on social

Bakterilere Karşı Maksimum Koruma

TARİH 2015-06-09

Enfeksiyon hastalıkları, çeşitli yollarla insana geçme özelliğindeki hastalık yapıcı mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkar.
 
Hastalık yapıcı organizmalar, virüsler, bakteriler, riketsialar, mantarlar olabilir. 
 
Bakteri enfeksiyonlarından, bazıları şunlardır: 
Şarbon, malta humması, tetanoz, cüzzam, verem, difteri, dönüşlü humma, basilli dizanteri, boğmaca, zatürre, kan zehirlenmesi, menenjit, şark çıbanı, yılancık, veba, kızıl. 
 
HASTALIK YAPICI BAKTERİ TÜRLERİ
 

Escherichia coli: Dıskı yoluyla çevreye ve insanlara tasınabilen bir bakteri türüdür. Ishalli, hastalıklar olmak üzere idrar yolu enfeksiyonları, menenjit gibi hastalıklarına yol açar.

Pseudomonas Aeruginosa: Kirli küvet ve jakuziler gibi su kalitesinin düsük oldugu ortamlarda bulunur ve maruz kalındıgında egzamaya yol açar.

Staphylococcus Aureus: Deride bulunan kesiklerden içeriye girerek irinli apseye ve gözde arpacıga sebep olur. Antibiyotiklere ve ısıya karsı oldukça dayanıklı bir bakteri türüdür.

Kan zehirlenmesine yol açar.

Candida Albicans: Faranjit, menenjit, endokard iltihabı, artrit, göz iltihabı gibi hastalıklara sebep olan bir mantar türüdür.

Enterococcus Hirae: Bagırsakta çogalıp kana karısarak bagırsaklarda ve idrar yollarında enfeksiyonlara ayrıca menenjit, zatüre, kalp kapakçıgı iltihabı gibi hastalılara yol açan bir

bakteri türüdür.

Aspergillus Brasiliensis: Akcigerleri etkileyerek çogunlukla kanama ile seyreden nefes alma güçlügü ve öksürüge sebep olan bir mantar türüdür.